رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار درختی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
358,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
56073306839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
58306739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میلاد نور
متراژ:
20
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
83950306736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان صنعت
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
94275306737
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
370
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
33933306665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
147
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
78096306510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
320
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2و سوئیت
کد ملک:
9235306481
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
80875306382
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان شفق
متراژ:
51
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
25
طبقه:
5
کد ملک:
46081306298
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سپهر
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
66854306296
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: