رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
34
قیمت (ودیعه):
48,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
20307089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سپهر
متراژ:
121
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
5926307111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
33208307085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گل افشان جنوبی
متراژ:
156
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
96476307141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
28952307075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
66309306863
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار ایران زمین
متراژ:
340
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
69656306850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گلستان
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
1306836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 4
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
5148306843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوارفرحزادی
متراژ:
24
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
9819306844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: