رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
92325308534
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
93722308455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
36466308418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
22281307858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایران زمین
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
74728307693
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحید
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
مختلف
کد ملک:
13260307321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مجتمع میلاد نور
متراژ:
38
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
68006307331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان سپهر
متراژ:
126
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
19307239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
هرمزان شمالی
متراژ:
175
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
90072307237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
29509307186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: