رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گلرخ
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
74476305901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
77774305889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سپهر
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
967732305900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ مطهري شمالي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
57844305689
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين فرحزادي و پاکنژاد
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
78096305677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلواردادمان
متراژ:
128
قیمت (ودیعه):
22,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
11305618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ايران زمين
متراژ:
13
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5084305614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 5
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
26
طبقه:
1
کد ملک:
6731305460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جنب ميلاد نور
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
32919305470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش توحيد 3 و گلها
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
45921305453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: