رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
76504306355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
9
کد ملک:
77974306290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیایان سپهر
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
18
طبقه:
0
کد ملک:
1573306109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
2770306088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان هفتم
متراژ:
15
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
71724306086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
13692306079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 5 شهرک غرب
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
48712306064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
زرافشان شمالي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
1482305964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
15238305993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
15477305961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: