رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دريا
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
71499305982
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
8
کد ملک:
87048305990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهري جنوبي
متراژ:
121
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
40305899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
350
قیمت (ودیعه):
1,400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
9919305861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گل افشان شمالي
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
45321305890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ فلامک شمالي
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
49614305886
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 5
متراژ:
81
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
56362305897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گلرخ
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
74476305901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
77774305889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سپهر
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
967732305900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: