رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
21523306619
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
58750306618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
4,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
12556306582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
بلوار نواب صفوی
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
39636306580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
بلوار شهید بهشتی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
11435306431
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
90071306390
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
37293306320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
37293306321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
37293306322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
37293306323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: