رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
33803310014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاشانی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
26,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
19626309185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امام علی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
17,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23811308694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مدرسی
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
40043307947
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
ایرانشهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40332307623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان ابوذر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
27339307201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
25606307122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
21523306619
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
58750306618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
4,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
12556306582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: