رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86156318544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65227317539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
400
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
13284317090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
338
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
12830316252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19500315773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانشگاه
متراژ:
192
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
47183314683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانشگاه
متراژ:
192
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
47183314347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
105,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4442310666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
33803310014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاشانی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
26,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
19626309185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: