رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28709322933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهید صدوقی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
32,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
68760322135
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بنیاد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
32,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
68760322136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جوان
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9055320585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
14020320584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86156318544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65227317539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
400
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
13284317090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
338
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
12830316252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19500315773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: