رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
برق
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
14535303853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان برق- برج ستاره
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
5
کد ملک:
53260303529
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار دانشگاه آزاد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
16148303117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سه راه 22 بهمن
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
56300303118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دلگشا كوي خادمي
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
16350302115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان
متراژ:
360
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52656302041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغچه بان
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47510302232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
30069301986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان-بلوار اجاقي
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
25 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
97883301880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک معلم
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
22168301834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: