رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
31937312746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
81849312747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
خیابان گلناز
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87900311177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهداری
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67609308036
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
حافظ
متراژ:
14
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
30807307593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
10134306603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفده شهریور
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5345306420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
چهاراه جوانشیر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
18700306418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شریعتی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
17,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
604306378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
38529306163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: