رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفده شهریور
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5345306420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
چهاراه جوانشیر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
18700306418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شریعتی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
17,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
604306378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
38529306163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
74501305122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
22 بهمن
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
10358305503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک صدرا
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
62851305380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زيبا شهر
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
12379304682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
1,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69473303198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسکن
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
10141303954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: