رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
43426304066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ادبيات
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
93950303681
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرصت شيرازي
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
13,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
11219303576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پاسداران
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
42180302525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
1806303525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرداران
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
18,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
26145303526
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
757303248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملاصدرا
متراژ:
131
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
2807303111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ادبيات
متراژ:
122
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
21008303108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد فلاحي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
47920303015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: