رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
19068307488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلدشت حافظ
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
91795307415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
33599307224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک بهار
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
14362307202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
52626307056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
76678306953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
28
قیمت (ودیعه):
8,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
45973306912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
اطلسی
متراژ:
23
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
69142306913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیاحتگر
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
11770306869
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
6013306613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: