رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
185,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84541308273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان لاله
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
87842307987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
700
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
64068307917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
28,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
67959307851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نصر
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73825307849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرزای شیرازی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
26,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
58507307735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63741307736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
زرگری
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
153307629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
67418307586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90071307587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: