رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
28,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
67959307851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نصر
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73825307849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرزای شیرازی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
26,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
58507307735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63741307736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
زرگری
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
153307629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
67418307586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90071307587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
19068307488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلدشت حافظ
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
91795307415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
33599307224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: