رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملاصدرا
متراژ:
131
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
2807303111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ادبيات
متراژ:
122
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
21008303108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد فلاحي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
47920303015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهري
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
99836302745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
37,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
66769302215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
57680301887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
57680301889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
57680301891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57131301670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
تاچارا کوي قدس
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
54102300904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: