رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
57680301891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57131301670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
تاچارا کوي قدس
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
54102300904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
225
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
44412300040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فازيک
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
47779300041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
والفجر
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94698300039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
5694297704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
02
کد ملک:
2597297640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
12481297637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
31077297639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: