رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
5694297704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
02
کد ملک:
2597297640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
12481297637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
31077297639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
119
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
83410297641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
765274297636
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
16874297078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مرودشت
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
14249295825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
15431295827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سفير شمالي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
47688295826
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: