رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شبان
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
16481323528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
همه مناطق
محله:
تاچارا
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
67043323490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
17154323176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33571323177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
24752322889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلکه گاز
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
60337322364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوارعدالت
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79289322362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرصت شیرازی
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
42,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
14491322015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
10
کد ملک:
94877321436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67524321186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: