رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرصت شیرازی
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
42,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
14491322015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ستارخان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
10
کد ملک:
94877321436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67524321186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
34,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
57842320790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
همت شمالی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79498320791
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40023320462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
70322320306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32060319906
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
37,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69946319908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
9919319528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: