رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار ايرج ميرزا
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
46482303673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
32403303568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وحدت
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
91033303567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فکوري
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
42,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
4580303503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبادي
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
27045303240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طلاب
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
97618303239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرافرازان
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
3587303031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
11198302401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
11198302402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار الهيه
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
ن
طبقه:
0
کد ملک:
81218302403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: