رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان شهدا
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
1380
طبقه:
0
کد ملک:
98812304347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان شهدا
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
1380
طبقه:
0
کد ملک:
98812304349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صياد شيرازي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
32399304324
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
40699304240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
امامت
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
23764304126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوثر
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
4201303855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طبرسي شمالي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
27506303675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار ايرج ميرزا
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
46482303673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
32403303568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وحدت
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
91033303567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: