رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
44451299305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پيروزي
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
65521299307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
33623298854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
01
کد ملک:
36347298855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبدالمطب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
700000
طبقه:
0
کد ملک:
46389298853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
احمدآباد
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
7
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
5646298715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
احمدآباد
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
7
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
5646298716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
7147298251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
167
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
54007298249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دانشجو
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
23
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
65017298250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: