رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
76656306655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
3693306623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرافرازان
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66561306624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
13153306494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
70168306489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
81386306491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صارمی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
57654306452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
41947306421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
5541306235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
همکف
کد ملک:
5541306208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: