رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
90836306955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
13330306914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
16286306815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
احمدآباد
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
94900306814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
76656306655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
3693306623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرافرازان
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66561306624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
13153306494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
70168306489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
81386306491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: