رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهری شمالی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57446307991
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
48798307908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
4,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88950307910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار وحدت
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5343307882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادشهر
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
8400307696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22001307550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
98744307417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
16489307120
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
18804307071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
88739306984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: