رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
32720309178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83535309026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83535309027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سید رضی
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
60035308852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
عبدالمطلب
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44942308115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهری شمالی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
57446307990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهری شمالی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57446307991
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
48798307908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
4,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88950307910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار وحدت
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5343307882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: