رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
13712314401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمد آباد
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
367314189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اتاق
منطقه:
همه مناطق
محله:
طلاب
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
1,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
88650313515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55869313461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانش اموز
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
88030312232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73039311944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
24670311852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16286310824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72811310749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانشجو
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56041310396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: