رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
احمدآباد
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
7
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
5646298716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
7147298251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
167
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
54007298249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دانشجو
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
23
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
65017298250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
7147297884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
17328297881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
احمد آباد
متراژ:
235
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
2
طبقه:
0
کد ملک:
34491297880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک غرب
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
37027297879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
انديشه
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
0
کد ملک:
40973297883
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
66745297882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: