رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيد رضي
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
31080300890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هدايت
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
14,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
55505300889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
7147300037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
راهنمايي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
81308300036
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
44451299305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پيروزي
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
65521299307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
33623298854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
01
کد ملک:
36347298855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبدالمطب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
700000
طبقه:
0
کد ملک:
46389298853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
احمدآباد
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
7
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
5646298715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: