رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
9982307804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیراباد
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37690307805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
39210307801
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یازده
محله:
میدان انقلاب
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
53686307810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
123
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56756307812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
123
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56756307813
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
هفت حوض
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
71475307807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فردوس شرق
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
87025307797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
خاقانی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
95970307815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
2420307767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: