رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
96775309718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
20057309677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27924309672
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46128309683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
48841309668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
350
قیمت (ودیعه):
1,200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
54378309671
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دیباجی جنوبی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
54684309669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت آباد شمالی
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57131309685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
امیر آباد
متراژ:
119
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60963309690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
ایرانشهر
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
87002309692
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: