رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ایرانشهر
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
76520308987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
علم و صنعت
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
77743308980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
21507308924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
29060308913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه ده
محله:
نواب
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33757308940
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
سراج
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44077308948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس اباد
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
45906308933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
یادگار امام
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
77,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
51864308941
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرک کوهسار
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56601308931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هفت
محله:
بلوار معلم
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
77825308942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: