رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91599312449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
370,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
10
طبقه:
طبقه بالا
کد ملک:
1895312401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
6998312405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف آباد
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13737312415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
افسریه
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
28902312424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56794312411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
طبقه آخر
کد ملک:
64136312400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67050312417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
82466312407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه نه
محله:
مهر آباد جنوبی
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
52,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
2666312384
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: