رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
85221309762
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جهان آرا
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
86225309781
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
296309711
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7174309713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
27803309730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
28419309720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34975309723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بهارستان
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46480309715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هفت
محله:
نظام آباد
متراژ:
52
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
66512309732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
93603309731
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: