رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
39735310643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
گلها
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
44816310654
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
70012310636
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
141
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
77701310646
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
درکه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
99364310637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
245
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4811310598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
کرمان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
6030310611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
گلبرگ
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
33929310612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
46546310597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
58975310599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: