رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
میدان سبلان
متراژ:
46
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
83520309924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
85835309926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
67
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96778309929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیرازی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
3892309863
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5709309867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرشته
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
29060309856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
31784309858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه نه
محله:
هاشمی
متراژ:
41
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
43097309892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
47268309877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56216309864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: