رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
620,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42012320149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
87
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57456320154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
57671320170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79323320150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79323320151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
82302320146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
99476320166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
4294320133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33650320129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
60963320134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: