رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
11531310672
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سلیمی شمالی
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
33389310670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جیحون
متراژ:
52
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
47568310693
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
59060310673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
لویزان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
64659310683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اختیاریه
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
71184310678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
550
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
15
کد ملک:
73437310669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
گاندی
متراژ:
1000
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
89910310691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
1017310657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
2690310648
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: