رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
هفت حوض
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
71822316191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
76891316182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
90753316169
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94486316163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
1880316150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرزیبا
متراژ:
69
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
3150316151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
158
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
4223316142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
850
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
36423316139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
111
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
55112316143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
75172316144
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: