رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد- سرافراز
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5607309164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه نه
محله:
مهراباد جنوبی
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
57514309174
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زرگنده
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
64136309141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
هفت حوض
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
67673309173
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت اباد شمالی
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
68515309158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جیحون
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
62,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
70467309168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
195
قیمت (ودیعه):
385,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
83728309152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرزیبا
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
92087309161
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خیابان دبستان
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
11740309102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهر زیبا
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
28495309112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: