رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
3361312517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
کد ملک:
12127312519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز غربی
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و4
کد ملک:
12365312531
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دولت
متراژ:
76
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
36656312520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43605312511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شاهین شمالی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
50800312527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
دامپزشکی
متراژ:
47
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
54499312533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
87297312512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان مهستان
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
96738312515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
7183312484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: