رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
185,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
63989311639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
67741311632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71997311628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کوه نور
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
سوم
کد ملک:
89631311627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
94764311630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کامرانیه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
684311591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
31473311614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
33032311612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
175,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
60946311599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
345
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
61350311590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: