رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
9425318771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
15392318779
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جیحون
متراژ:
83
قیمت (ودیعه):
46,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
بالای همکف
کد ملک:
18654318790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19977318778
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
27428318775
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
218
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
51872318776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
310
قیمت (ودیعه):
1,170,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
76040318767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
82141318769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
161,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
84858318788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
245
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
85323318768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: