رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
474314322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9794314319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
41334314333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
2914314286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
آرژانتین
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
21923314288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
پیروزی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
32215314294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایثار شمالی
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
34173314268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
270
قیمت (ودیعه):
330,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35027314267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه بیست و دو
محله:
دهکده المپیک
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35918314299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
57037314290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: