رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رسالت
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
5420310770
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
148
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30670310760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
11
کد ملک:
50712310776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
52401310769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
59942310758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
340
قیمت (ودیعه):
1,600,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
64136310759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مهرابادجنوبب
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
78187310767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت آباد مرکزی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39377310739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
46546310725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
52833310724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: