رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51422312647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
تهران نو
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
56637312652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافعای شمالی
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83706312633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
1995312596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
آرژانتین
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
12440312609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
27418312589
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه یك
محله:
دارآباد
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
30614312591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
21
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
30857312611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یازده
محله:
جمهوری
متراژ:
57
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
37419312621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فردوس شرق
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
40405312594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: