رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
64562309481
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
64684309482
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
330
قیمت (ودیعه):
800,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
15330309431
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دربند
متراژ:
123
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
38063309434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
طالقانی
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
51921309452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
94
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
62295309455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66986309440
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
80296309441
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه بیست و یك
محله:
تهرانسر
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
91952309464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98503309435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: