رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هفت
محله:
نظام آباد
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
72966308197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پاسداران
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
73069308193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سوهانک کوی لاله - بلوار ارتش
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
11
کد ملک:
74400308198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دیباجی جنوبی
متراژ:
79
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
6
کد ملک:
256308145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از جلال
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
25506308150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
نیرو هوایی
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
39,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
79524308157
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه بیست و یك
محله:
تهرانسر
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
85699308165
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
گلبرگ غربی
متراژ:
52
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
6639308131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
7785308087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه هفت
محله:
مطهری
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
21321308093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: