رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
270
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
77192310018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
141
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
77701310026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف اباد
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
5878310005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5 و 7
کد ملک:
40043309986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
59141310002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
65549310003
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
62
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82539310008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
85057309985
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
86097309993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یازده
محله:
شیخ هادی
متراژ:
103
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
93595310017
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: