رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
17
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
74387309550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
الوند
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
همکف
کد ملک:
76036309548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
141
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
77701309539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
علم و صنعت
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
80041309543
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهر زیبا
متراژ:
57
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
86487309546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
4660309484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7505309506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18535309496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
51690309491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
نواب صفوی
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
61923309511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: