رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نارنجستان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
13515310839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
127
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
برج
کد ملک:
34543310843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه
متراژ:
57
قیمت (ودیعه):
57,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50559310853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه بیست و دو
محله:
دهکده المپیک
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
57922310867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
58638310862
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
67315310860
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
67542310840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک کمالی
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
67874310856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بالای میرداماد
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
69443310848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
72150310851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: