رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
146
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
28419310056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
40340310063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کامرانیه
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
45434310049
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرشته
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47471310048
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
52401310054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
72500310058
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
صابونچی
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
21944310035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدراشمالی- شیراز
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52909310024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
56513310033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و6 موجود
کد ملک:
64796310032
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: