رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
7,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
37047323518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
چهارراه قنات
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
1930323513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شیشه بری خیابان شهدا بین امام خمینی و کاشانی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
1,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
6250323511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
55,000,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
81044323508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
آقابزرگی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
13002323507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هفت
محله:
آپادانا
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
29893323497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
91
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
97763323495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
شکوفه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
48472323491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
شکوفه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
48472323492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
171
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
73490323488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: