رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
مطهری
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
77379310121
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
270
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
99364310106
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
167
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
13429310080
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52401310086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
قدوسی
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56308310096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
84085310082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
84655310090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
88,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
94676310093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
9270310065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
18937310059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: