رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف آباد
متراژ:
111
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94469320812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
102320769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4804320756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
درکه
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
14593320760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
14654320765
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
16641320773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
195
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
24100320757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27106320758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
41736320771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42262320767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: