رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ستارخان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
69944322240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84427322252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
87747322237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87747322238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
185
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
95394322235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
97424322242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
2142322193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جیحون
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
2155322217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
6344322194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
14395322213
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: