رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خیابان دبستان
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
11740309102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهر زیبا
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
28495309112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
254
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
39986309093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
60963309101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کامرانیه
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
80081309096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
95468309114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
1850309051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
برج
کد ملک:
21200309056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کامرانیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
76040309053
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
79363309054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: