رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شاهین شمالی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
50800312527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
دامپزشکی
متراژ:
47
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
54499312533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
87297312512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان مهستان
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
96738312515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
7183312484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
26630312486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
30586312470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه نه
محله:
استادمعین
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
53452312493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
53806312465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
71,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
همکف
کد ملک:
56857312474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: