رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
8812323278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27213323257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف آباد
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
34044323276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41334323271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
186
قیمت (ودیعه):
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
46262323267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
60621323275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78060323262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
400
قیمت (ودیعه):
1,400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78231323260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
88312323258
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
89590323266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: