رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه بیست و دو
محله:
دهکده المپیک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
21870316196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
47867316161
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
58638316179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
62946316160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
10
کد ملک:
66298316181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
هفت حوض
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
71822316191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
76891316182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
90753316169
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94486316163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
1880316150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: