لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
27419307838
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
55001307841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
شیخ الرییس
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74814307843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
تقاطع آذربایجان
متراژ:
48
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
77406307837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82995307834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
83933307833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
افسریه
متراژ:
164
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
89807307842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
98858307832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
9593307802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
9982307804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: