رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
45430308352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دیباجی شمالی
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
76040308340
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گلناز جنوبی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
39913308319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پارک ساعی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
55436308327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بلوار کشاورز
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
8
کد ملک:
70569308330
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
281
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72033308315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیدخندان
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
73564308321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متقیان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
90415308316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
95815308320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه هفت
محله:
سهروردی جنوبی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
7882308290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: