رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قيطريه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
64006305462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کريمي
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
57146305248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار 35 متري
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
43520304920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهانتاب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
47982304925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهانتاب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
47982304926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
م کتابي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
54941304919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ کريمي
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
5136304707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شريفي منش
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
49152304664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شريفي منش
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
49152304666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ سهيل
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
9260304303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: