رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
چهاراه اسدي
متراژ:
83
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
280302684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 35 متري
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
85515302799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهان تاب
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
53066302656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ جهان تاب
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
11520302567
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پل رومي
متراژ:
136
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
26910302538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاوه شمالي
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
5
کد ملک:
57043302068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ قاسمي
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
41445301511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کريمي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
16720301462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار روشنايي
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
27632301415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار کاوه
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
5
کد ملک:
57043301266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: