رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سليمي شمالي
متراژ:
123
قیمت (ودیعه):
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
92708304305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
چهاراه اسدي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
35312304183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پيروز
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
17586304069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سهيل
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33993304080
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قيطريه جنوبي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
15829303875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاوه شمالي
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
4374303739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهانتاب
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
5653303765
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قيطريه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
35340303755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دولت
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
78562303743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار صبا
متراژ:
51
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
95368303550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: