رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دولت
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
78562303743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار صبا
متراژ:
51
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
95368303550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک شب افروز
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
02
کد ملک:
8160303087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م چيذر
متراژ:
157
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
89143303195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قيطريه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
58885303032
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
چيذر
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
78129303000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار کاوه جنوبي
متراژ:
128
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
13084302905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ سليماني غربي
متراژ:
217
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
57681302917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اندرزگو
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
131414302859
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
چهاراه اسدي
متراژ:
83
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
280302684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: