رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
دماوند
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
62,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
54214305250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
37670305181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
6202305054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ جشنواره
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
53809303396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
ک فهيم
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
8674303376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ بهشت
متراژ:
20
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
85547303380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 196 شرقي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
38296303228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه اول
متراژ:
104
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
38968303225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين اخوت و تير انداز
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
73073303221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
هنگام
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
02
کد ملک:
77930303220
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: