رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
67664310609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
57682310574
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
80099310477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غرب
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
91005310417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
52,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
66823310208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34975309723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
215
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61157309632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18535309496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
دلاوران
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
663308878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
15189308282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: