رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان فکوری
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
64796311576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70079311536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
24727311493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
53429311383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرک نفت
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
3768311327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فکوری
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
99936311217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
49938311163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3و5
کد ملک:
97357311164
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
70972311065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
54119310980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: