رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاتر از فلکه 2
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
7
کد ملک:
43353304818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ سوم غربي
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
26995304686
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
انتهاي خ يکم
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
6
کد ملک:
41846304622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقاني
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
72025304520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
وسک
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
96189304509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
وسک
متراژ:
118
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
33304417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقاني
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
50863304427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کنار زير گذر همت
متراژ:
44
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
84676304489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
22
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
89255304441
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
81599304334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: