رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه دوم
متراژ:
56
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
480989305341
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه دوم شهران
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
18015305240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کن
متراژ:
17
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
23787305239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
م الغدير
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
97093305222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقاني
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
34576304963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
16 متر مهدي
متراژ:
127
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
45271304930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ضلع شمال پارک کوهسار
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
35
کد ملک:
77617304973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
101
طبقه:
3
کد ملک:
97781304976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
30573304767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
30573304768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: