رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
1
کد ملک:
90305915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ پنجم غربي
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
25774305912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ گلها
متراژ:
600
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
20
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
53415305913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالي
متراژ:
197
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
82524305862
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پايينتر از م الغدير
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
11
طبقه:
کد ملک:
95269305850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
روبروي فرهنگسرا
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
44306305820
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کن
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
34
کد ملک:
7360305726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ميدان الغدير
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
24765305753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه اول
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
63574305734
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنب انبار نفت
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
11,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
46689305621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: