رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بعداز پل صدر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
0
کد ملک:
908565839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پمپ بنزين کوچه شورا
متراژ:
11
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
8
طبقه:
0
کد ملک:
935659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي ميرداماد
متراژ:
7
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
172705360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي ميرداماد
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
256945350
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يکان غربي
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
556475326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتراز پل رومي
متراژ:
182
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
578255325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ قباد بلوار شهرزاد
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
595067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ظفر
متراژ:
134
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
12375052
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
حسيني ارشاد
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
418825058
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
814788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: