رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
82509396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتراز سيدخندان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
0
کد ملک:
728659402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
حسينيه ارشاد
متراژ:
161
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
9383368878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
م کتاب
متراژ:
222
قیمت (ودیعه):
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
22
طبقه:
2
کد ملک:
10246761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ک پروين
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
234
کد ملک:
210826677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
تقاطع عباس آباد
متراژ:
62
قیمت (ودیعه):
62,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
900966638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
274906105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ موسي وند
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
300185757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
حسيني ارشاد
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
4
کد ملک:
560255844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله خ 20
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
0
کد ملک:
610145693
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: