رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي شمالي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
234
کد ملک:
5030924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي حسينيه ارشاد
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
4490830920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
5119030909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک کوروش
متراژ:
122
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
34
کد ملک:
9794931004
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به سيد خندان
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
6047120709
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
306210209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
185
قیمت (ودیعه):
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
6119310202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شعيد عراقي
متراژ:
175
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
9610110222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
248669806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
مقابل پارک شريعتي
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
307699679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: