رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ظفر
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
16299579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي ميرداماد
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
65239299450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ يخچال
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
25
کد ملک:
33633293675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي بهشتي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
14743184380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به پل صدر خ خاقاني
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
1681182739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
انتهاي قبا
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
0
کد ملک:
87171137256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل رومي خ موسي وند
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
139126740
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يخچال خ فکوريان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
1049744682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي خ فروردين
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
510344253
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي ک شهناز
متراژ:
187
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
7300644261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: