رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبه روي ظفر
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
46567301468
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي خواجه عبداله
متراژ:
15
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
21125301318
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شريعتي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
30426301288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومي
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
35301113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روربروي پارک شريعتي
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
41300632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از متروي قلهک
متراژ:
62
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
5838300650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از خيابان دولت
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
34268300550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يخچال - کي نژاد
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
28149300244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل رومي
متراژ:
126
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
30384300086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
حسينيه ارشاد خسرواني
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
75493299800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: