رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خاقاني
متراژ:
136
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
85019303193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک ساعي
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
20730302949
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل صدر
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
96850302559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جلفا
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
3
کد ملک:
6296302302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل صدر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
5190302186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
16
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98099302148
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از خواجه عبداله
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
63457301920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ رضايي
متراژ:
138
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
95460301927
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي شمالي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
77808301733
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به پل رومي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
44004301473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: