رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
مترو شريعتي
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
7
سن بنا:
قديمي
طبقه:
12
کد ملک:
68549305228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ مينا
متراژ:
126
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
67260305059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
117
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
54093304834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
40786304681
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومي
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
76523304644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
54227304342
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
163
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
18791304154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
زرگنده
متراژ:
64
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
95599304001
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل صدر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
95311303817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
85424303627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: