رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتراز ميرداماد
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
486684749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي دولت ک امام زاده
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
172253818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک کوروش
متراژ:
47
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
0
کد ملک:
143273619
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
942863599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي مسجد امام جعفر صادق، ک حافظ
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
807723501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به م قدس خ واعظي
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
434303009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومي خ حسن اکبري
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
321552903
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پشت پارک خ بروجردي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
68372831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ک کاشف، پ 4
متراژ:
138
قیمت (ودیعه):
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
925112859
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
سه راه قندي ک اشراقي
متراژ:
108
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
308232804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: