رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي خيابان شهيد عراقي
متراژ:
176
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
50305895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ موسي وند
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
91573305841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ هفتم
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
33118305788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
76390305796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
جلفا
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
3213305707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي بيمارستان مفيد
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
10346305714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ظفر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
31389305725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
صدر
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
24
کد ملک:
89654305699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از ميرداماد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
99305443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
نرسيده به همت
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
19376305436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: